Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Privind expunerea la licitație cu strigare de arendă a terenurilor agricole cu plantații multianuale proprietate publică din domeniul public al UAT Cinișeuți Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    10.05.2020
 
Cu privire la instituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor de implimentare sub - proiect Lucrări de reparație la grădinița nr. 01 și nr.03 din satul Cinișeuți Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    18.05.2016
 
Cu privire la aplicarea restricției la boala de rabie. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    18.05.2016
 
Cu privire la constituirea comisiei de trecere la rebut a tractorului T-40 uzat, care se află la balanța primăriei Cinișeuți. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    18.05.2016
 
„Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2016” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    18.05.2016
 
“Cu privire la crearea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi punctului de conducere” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    17.05.2016
 
“Cu privire la totalurile pregătirii şi trasarea sarcinilor la PC în anul 2016” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    17.05.2016
 
“Cu privire la crearea formaţiunilor protecţiei civile” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    17.05.2016
 
”Cu privire la organizarea pregătirii la Protecţia Civilă a primăriei or. Mărculești pentru anul 2016 ” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    17.05.2016
 
Cu privire la numirea în funcţie de director al grădiniței de copii nr. 2 Dispozitie
Primarul orasului Stefan Voda    16.05.2016
 
„Cu privire la modificarea dispoziţiei nr.29 din 11.04.2016 „Cu privire la iniţierea concursului şi instituirea comisiei de concurs”” Dispozitie
Primaria Meleseni, rаionul Calarași    16.05.2016
 
Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare. Dispozitie
Văsieni    16.05.2016
 
Cu pri vire la constituirea Comisiei de inventariere a fondului de carte a Bibliotecii Publice Văsieni. Dispozitie
Văsieni    13.05.2016
 
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orășănesc Ştefan Vodă Dispozitie
Primarul orasului Stefan Voda    13.05.2016
 
”Cu privire la deplasare” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    13.05.2016
 
Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor proprietate a unităţii administrativ teritoriale. Decizie
Sărătenii vechi    13.05.2016
 
Cu privire la aprobarea taxei de participare la lictaţie. Decizie
Sărătenii vechi    13.05.2016
 
Cu privire la instituirea comisiei administrative. Decizie
Sărătenii vechi    13.05.2016
 
”Cu privire la încetarea interimatului funcției de director al instituției preșcolare ”Andrieș” or. Mărculești” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    11.05.2016
 
Cu privire la aprobarea Programului de profilaxie și combatere a rabiei în sectorul Botanica Dispozitie
Pretura sectorului Botanica    11.05.2016
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 210327
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site