Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual d-nei Rotaru Elena, specialist în problemele percepţiei fiscale Dispozitie
Limbenii Noi    17.07.2017
 
Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.50-c din 15.12.2015 „cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea și raportarea măsurilor ajutor de Stat” Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    17.07.2017
 
Cu privire la executarea lucrărilor publice neremunerate în folosul comunităţii Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    17.07.2017
 
Cu privire la convocarea consiliului sătesc în şedinţă extraordinară. Dispozitie
Nucăreni    14.07.2017
 
Cu privire la efectuarea evaluării iniţiale a situaţiei copilului minor Bobeica Camelia,a.n 05.06.2002 Dispozitie
Limbenii Noi    12.07.2017
 
Cu privire la sistarea activităţii grădiniţei de copii Văsieni. Decizie
Văsieni    11.07.2017
 
Cu privire la majorarea treptei de salarizare secretarului consiliului local. Decizie
Văsieni    11.07.2017
 
Cu privire la tăierea arborelui de arțar din spațiile verzi proprietate publică a primăriei Văsieni. Decizie
Văsieni    11.07.2017
 
Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de comerţ în satul Văsieni. Decizie
Văsieni    11.07.2017
 
Cu privire la declararea dreptului de proprietate. Decizie
Văsieni    11.07.2017
 
Cu privire la acordarea concediului anual plătit Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    10.07.2017
 
Cu privire la numirea persoanei responsabile de înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală Dispozitie
Primăria comunei Schineni    07.07.2017
 
Cu privire la suspendarea activităţii grădiniţelor de copii Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    07.07.2017
 
Cu privire la concediul primarului comunei Schineni dnei Leşan Silvia Dispozitie
Primăria comunei Schineni    07.07.2017
 
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului comunal Schineni nr.03.6 din 19.11.2015 „Cu privire la instituirea Comisiei de licitație” Decizie
Primăria comunei Schineni    06.07.2017
 
Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor Centrului de Sănătate Căinarii Vechi Decizie
Primăria comunei Schineni    06.07.2017
 
Cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare necesară asigurării drepturilor fundamentale a copilului Decizie
Primăria comunei Schineni    06.07.2017
 
Cu privire la notificarea nr.1304/OT-688 din 09.06.2017 privind completarea deciziei nr.3/2 din 27.04.2017 ,,Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică,, Decizie
Mihăileni    06.07.2017
 
Cu privire la anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal Decizie
Mihăileni    06.07.2017
 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al Comisiei de licitație din 22.05.2017 Decizie
Mihăileni    06.07.2017
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 342613
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site