Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/1
Denumirea deciziei ,,Cu privire la aducerea la cunoștința consiliului a Deciziei colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 24.01.2017 (Derea Boiu)” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.a) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, ascultînd conținutul Deciziei colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 24.01.2017 consiliul sătesc Rădoaia decide: I. Se ia act de cunoștință de Decizia colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 24.01.2017 (Derea Boiu)
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Colaborare
Persoane responsabile Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice