Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/2
Denumirea deciziei ,,Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării secreatrului pentru anul 2016” În conformitate art.38, alin 4 din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul art. 36 din legea privind funcția publică și statutul funcționarului public, art. 67 al Legii 158-XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public, Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Hotărîrii Guvernului nr. 311 din 28.05.2012, precum și în baza Statului de personal avizat nr. 25-23 din 05.06.2012, conform gradelor și treptelor de salarizare stabilite din 01.04.2012, ținînd cont de rezultatele obținute la evaluările profesionale anuale, aprobate de consiliu, consiliul sătesc Rădoaia decide: 1 Se aprobă evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului pentru anul 2016 cu calificativul ,,foarte bine” 2. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoștină a persoanei vizate. 3 Responsabilitatea executării prevederilor actului se pune în seama primarului. 4 Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comiei de specialitate a consiliului pe buget.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Colaborare
Persoane responsabile Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice