Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/3
Denumirea deciziei ,,Cu privire la examinarea repetată a cererii prealabile depusă către consiliul local de către Consum COOP Drăgănești.” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.a) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, analizînd cererea prealabilă depusă către consiliul local de către Consum COOP Drăgănești, avînd în vedere faptul că întrebarea necesită timp pentru a fi examinată de comisie, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I Se amînă discutarea întrebării pentru următoare ședință a consiliului II. Se împuterniceste Roșu Gh. să pregătească rapot pe cererea depusă de Consum COOP Drăgănesti. III. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă a persoanei vizate. IV. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama primarului V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Politica fiscală
Persoane responsabile Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice