Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/4
Denumirea deciziei ,,Cu privire la aprobarea contractelor individuale de muncă pentru anul 2017.” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 lit. l) al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, reesind din necesitățile primăriei si comunității consiliul sătesc DECIDE: I. Se aprobă contractele individuale de muncă privind acordarea serviciilor de arhivar și persoană responsabilă pentru întreținerea sitului primăriei în anul 2017 Din calcului : 700 lei x12 luni x 1 persoană arhivar 300 lei x 9 luni x 1 persoană responsabil de actualizarea sitului (din 01.03.2017) II. Se aprobă contractele de angajare a 2 persoane, meționate la p. I, în anul 2017 III. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică. IV. Responsabilitatea executării se pune în seama contabilului șef. V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Colaborare
Persoane responsabile Buga Tatiana Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice