Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/6
Denumirea deciziei ,,Cu privire la aducerea la cunoștința consiliului a Hotărîrii nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului și aprobarea planului de acțiuni privind reglamentarea constatărilor curții de conturi.” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, reesind din Hotărîrea nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului consiliul sătesc DECIDE: I. Se ia act de cunoștință de Hotărîrea nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului (se anexează) II. Se aprobă planul de acțiuni privind reglamentarea constatărilor curții de conturi (se anexează) III. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică. IV. Responsabilitatea executării se pune în seama contabilului șef. V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Politica de planificare bugetară
Persoane responsabile Buga Tatiana Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice