Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/7
Denumirea deciziei ,,Cu privire la scutirea de taxa pentru amenajarea teritoriului ÎI ,,Codru- Curicheru” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.n) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, reesind din cererea parvenită, și faptul că ÎI ,,Codru- Curicheru” nu activează, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I Se scuteste de taxa pentru amenajarea teritoriului ÎI ,,Codru Curicheru” pînă la reinițieirea activității întreprinderii. II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afișarea în locuri publice. III Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama contabilului șef. IV Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Politica fiscală
Persoane responsabile Buga Tatiana
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice