Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/8
Denumirea deciziei ,,Cu privire la lichidarea datoriilor cu termen expirat” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.n) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, conform deciziei consiliului sătesc 11/13 din 15.12.2016, reesind din necesitățile apărute, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I Se lichidează datoriile cu termen expirat: SRL ,,Colina Agrară” 2697 lei-sold credit din anul 2011 SRL ,,Exposistem Nord” 11144 lei- sold credit din anul 2007 II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afișarea în locuri publice. III Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama contabilului șef IV Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Politica de planificare bugetară
Persoane responsabile Buga Tatiana Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice