Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/10
Denumirea deciziei ,,Cu privire la realizarea deciziilor consiliului sătesc adoptate în anul 2016” În conformitate art.14, alin 1 din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 65 din Legea privins actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, luînd în vedere deciziile adoptate de către consiliul local în anul 2015, reeșind din necesitățile apărute, consiliul sătesc Rădoaia decide: I Se consideră executate deciziile adoptate de către consiliul local în anul 2016 la 99,75% II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișarea în locuri publice.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Colaborare
Persoane responsabile Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice