Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/11
Denumirea deciziei ,,Cu privire la aprobarea planului strategic de dezvoltare pentru anii 2016-2020.” În conformitate cu art.4, lit. l) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit. p) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, reeşind din necesităţile comunităţii, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I. Se aprobă planul strategic de dezvoltare social-economică a satului Rădoaia pe perioada 2016-2020. II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare în locuri publice. IV. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama primarului. V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Arhitectura şi construcţii
Persoane responsabile Buga Tatiana Carcea Iulia Clipca Mihaela Galeanu Tatiana Gherman Elena Hasnaș Olga Pînzaru Ion Pînzaru Viorica Petrov Viorel
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice