Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/12
Denumirea deciziei ,,Cu privire la discutarea și aprobarea planului de lucru al consiliului pentru trimestrul II al anului 2017” În conformitate art.14, alin 2 lit. p) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul planului anual de activitate al consiliului pe an. 2017, consiliul sătesc Rădoaia decide: I. Se aprobă planul de lucru al consiliului sătesc pentru trimestrul II al anului 2017(se anexeaza) II Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama primarului. IV Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiilor de specialitate ale consiliului. V. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare în locuri publice.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Colaborare
Persoane responsabile Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice