Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/14
Denumirea deciziei « Cu privire la formarea, înregistrarea, și darea în arendă a terenului” În conformitate cu prevederile art. 1 al legii cu privire la proprietatea publică a uta nr. 523-XIV din 16.07.1999, în baza legii nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor immobile, în conformitate cu art 10 din codul funciar, art. 5 alin 3 al legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, art 5,28 din Legea Cadastrului bunurilor immobile nr. 1543-XII din 25.02.1998, art. 14, alin 2 lit c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, art. 4 al legii 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, avizul comisiei consultative de specialitate consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I. Se formeaza bunul imobil prin divizarea terenului aferent Liceului Teoretic ,,Ion Creangă”, nr. cadastral 7468116.023: - Teren aferent clădirii AEÎ Rădoaia, II. Se aprobă planul geometric al terenului: - Teren aferent clădirii AEÎ Rădoaia cu suprafața de 0,015 ha. III. Se recunoaște dreptul de proprietate al apl asupra terenului proprietate publică din domeniul public al apl Rădoaia, specificate in punctual 1, 2 al prezentei decizii. IV. Se solicită OCT Sîngerei, filiala ÎS ,,Cadastru” de a înregistra după primăria Rădoaia dreptul de proprietate al apl asupra terenului proprietate publică din domeniul public al apl Rădoaia asupra bunului imobil: - Teren aferent clădirii AEÎ Rădoaia cu suprafața de 0,015 ha V Se permite darea în arendă a terenului menționat AEÎ Rădoaia VI. Responsabil de executarea decizie este Iu. Carcea, specialist al primăriei. VII. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. VIII. Monitorizarea îndeplinirii deciziei se pune în sarcina comisiei consultative a consiliului pe agricultură, presedinte- Furculiță Mihail.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Relaţii funciare
Persoane responsabile Carcea Iulia
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice