Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/15
Denumirea deciziei ,,Cu privire la constituirea Сomisiei de transformare a cotelor părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente” În conformitate cu prevederile, art. 14, alin 2 lit c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, art. 4 al legii 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, HG nr. 93 din 05.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente, avizul comisiei consultative de specialitate consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I. Se constituie Сomisia de transformare a cotelor părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente în următoarea componenţă: Președintele comisiei: Pînzaru Ion, primarul Vicepreședinți ai comisiei: Roșu Gheorghe, reprezentant SRL ,,Rădoianul Prim” Secretarul comisiei: Carcea Iulia, specialist al primăriei Membrii comisiei: Burlacu Petru, membrul comisiei Calaraș Teodor, membrul comisiei II. Responsabil de executarea decizie este Iu. Carcea, specialist al primăriei. III. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. IV. Monitorizarea îndeplinirii deciziei se pune în sarcina comisiei consultative a consiliului pe agricultură, presedinte- Furculiță Mihail.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Proprietatea municipală
Persoane responsabile Carcea Iulia Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice