Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/16
Denumirea deciziei ,,Cu privire la scutirea de plata pentru intreținerea copiilor la grădiniță.” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit. y) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 17 Legea învățămîntului, reeşind din cererile parvenite, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I.Se scutesc de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Politica tarifară
Persoane responsabile Buga Tatiana Clipca Mihaela
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice