Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/17
Denumirea deciziei ,,Cu privire la solicitarea d-nei Marinovschi Tatiana de audiere a opiniei grupului de consilieri care au depus către Cancelaria de Stat demers privind controlul administrativ al licitației publice din 19.12.2005” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, consiliul sătesc DECIDE: I. Se ia act de cunostință de informația ascultată în ședința consiliului. II. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. III. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama salariaților primăriei. IV. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Colaborare
Persoane responsabile Pînzaru Viorica
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice